Victor Popov Film Company

Представяне специфичната дейност и уникалния път на развитие на отделната фирма.

Изготвяне на видеоматериали, посветени на нейната история и активност, продукти и услуги,

човешки потенциал, техническа база, работна среда и микроклимат, обслужване,

отношения с клиенти и партньори,

както и филмирането на различни събития като:
Филмите ни задоволяват две базисни корпоративни потребности:

информация за нейното развитие, дейности и постижения.

See Video Gallery

АРХИВ: